Så här går det till

Integrerad hjälp

Integrera Skillo i er webbtjänst för att göra upplevelsen bättre för era besökare samt minska belastningen på er support. Skillo kan integreras i alla typer av webbaserade system och underhållet görs enkelt i Skillos adminläge.

Användardokumentationen används sedan som grund för olika webbkurser, vilket ger möjlighet till en aktiv inlärning snarare än en passiv hjälp.

Stödfunktioner för webbredaktören

Optimera arbetet genom att låta Skillo innehålla allt som har med er webbplats att göra. Det kan vara dokumentation om publicering, men också egna regelverk och förhållningssätt som påverkar det som publiceras.

Skillo-hjälp integrerad i EPiServer CMS 7

Klicka på bilden ovan för att se en större vy.

Utifrån medarbetarnas kunskapsnivå och behov, paketeras dokumentationen så att den är tillgänglig både för den som behöver utbildas och för den som behöver söka i dokumentationen i arbetet. I Skillo kan du, dina kollegor eller era kunder därefter tillägna er kunskap när ni själva har tid och möjlighet.