Underbiträden till Skillo

Skillo använder ett antal leverantörer som underbiträden till de personuppgifter som vi hanterar. Samtliga leverantörer har ingått underbiträdesavtal med oss.

FöretagSyfteÖverförs uppgifter utanför EU?
Amazon Web Services, Inc. Serverkapacitet, molntjänster och IT-infrastruktur. Nej
Google LLC E-post för Skillo Ja (Privacy Shield)
Sendgrid E-post för Skillo Ja (Privacy Shield)
Dropbox Lagring av filer
Ja (Privacy Shield)
7minds AB
Skapa och hantera innehåll och deltagare
Nej
Fortnox Fakturering och bokföring Nej
Mailchimp Utskick via e-post till kontaktpersoner och avtalskontakter.
Ja (Privacy Shield)