Installation av Skillo i Episerver

Installera i EPiServer CMS 9+

Skillo installeras i EPiServer genom att en utvecklare lägger till Nuget-paketet Skillo Help Module via Vsiaul Studio.

Skärmbild från Skillo Nugeten i Visual Studio

Vill du läsa mer så öppna Skillo Help Module på nuget.org.

Konfigurera Skillo i EPiServers administratörsläge

Skillo konfigureras under Admin-läget i EPiServer. Logga in som administratör och välj Skillo under fliken Admin.

  • Sökvägen för hjälpen får du via skillo@support.se.  
  • Namn-konfiguration är inte obligatorisk. Läs mer om den nedan.
  • Användarspråk är de språk som finns tillgängliga i Skillo, vanligtvis 'sv'. Om hjälp finns tillgänglig för både svenska och engelska anges 'sv,en'

Skärmbild från Skillo-administration under Admin i EPiServer.

Konfiguration som inte är obligatorisk

De tre namnen 'innehållsgruppen', 'blockgruppen' och 'mediagruppen' används för att Skillo ska kunna visa rätt information när redaktören byter sida. Dessa tre namn hämtas från hur sid- block- och mediatyperna ligger i koden.

Utgångsläget är att utvecklaren valt att placera sidor, block och media under olika namnrymder (eng. Namespace). Om man exempel tittar på Alloy-paketet så finns namnrymden 'EPiServerSite.Models.Pages' för sidmodeller. Skillo-modulen kommer därför att identifiera  'episerversite.models.pages.productpage' då redaktören besöker en sida av sidtypen ProctPage. Detta göra att Skillo-modulen försöker öppna en sida i hjälppaketet under sektionen 'pages.productpage'. Är denna hjälpsida då rätt uppmärkt så kommer redaktören direkt att få se rätt hjälp.

Installera modulen i redaktörsläget

Det sista som behövs för att få igång Skillo är att redaktören lägger till Skillo i en av panelerna. Detta görs genom att välja 'Lägg till Gadget' i panelens inställningar och sedan välja Skillo-modulen.

Knappen Lägg till Gadget

Installationen är då klar och resultatet bör då bli ungefär så här.