Installation av Skillo i EPiServer CMS

Här kan du läsa mer om hur du installerar hjälpmoduler för EPiServer CMS 6 och 7.

Gå till Installera i EPiServer CMS 6

Gå till Installera i EPiServer CMS 7

Installera i EPiServer CMS 6

Installationen i EPiServer CMS 6 är enkel. Du får en binärfil som heter Skillo.Help.dll av oss. Denna fil lägger du i bin-katalogen på webbplatsen. Bin-katalogen kan till exempel ligga här: C:\EPiServer\Sites\OurSite\bin.

Då du lägger in den nya binärfilen så startas weebplatsen om och Skillo är installerat.

Nästa steg är att gå in i administratörsläget och fylla i de licensuppgifter Site key och Security Code du fått av oss och välj Spara.

Webbplatsen är nu redo att använda mot Skillo. Ladda om sidan och välj Hjälp/Help under stödmenyn överst på sidan för att testa att hjälpen är åtkomlig.

När nu hjälpen är på plats kommer det dyka upp ett frågetecken på sidorna. Väljer man detta frågetecken öppnas den nya hjälpen.


Installera i EPiServer CMS 7

Börja med att spara det paket du fått av oss på en enhet du kommer åt, till exempel C:\temp\. Namnet på paketet kan vara något liknande detta: SkilloHelpModule.1.n.n.n.nupkg.

Installationen i EPiServer CMS 7 görs du genom att öppna Tillägg (Add-ons) i den översta menyn.

Not: Saknas denna meny kan det vara så att du inte har tillräckliga behörigheter i systemet.

Du väljer Manuell överföring och väljer ut det Skillo-paket du nyss sparade.

När uppladdningen är klar och du valt att installera paketet så kommer webbplatsen att startas om och Skillo är installerat.

Gå till administratörsläget och välj Skillo.

Ange licensnummer (Site Key) och säkerhetsnyckel (Security code) och välj nu det hjälpdokument som ska användas.

Om inga hjälpdokument visas under Språkalternativ kan detta bero på att fel uppgifter angivits eller att hjälpdokumenten ännu inte är på plats. Kontakta oss då via support@skillo.se och ange vilka uppgifter du försökt ansluta med.

Om du erhållit en länk till hjälpen manuellt från oss så kan du lägga in den under Sökväg för hjälpen genom att trycka på Ändra på denna rad, lägga in länkadressen samt välja Spara.

När uppgifterna är inlagda kan hjälpen testas genom att gå till redaktörsläget och lägga till gadgeten Skillo hjälp i den vänstra eller högra panelen. Det kan då se ut ungefär som på bilden nedan.

Skillo installerat